Els materials que s’empren en la majoria de mobles moderns que es fabriquen en l’actualitat, són d’alta resistència que permeten un manteniment i neteja fàcil i sense problemes.
Així mateix les ferramentes (bisagres-guies-rodaments, tiradors, etc.). Són d’una fiabilitat que permet una llarga durada en l’ús diari.
També una bona qualitat dels mateixos és per la seva fàcil muntatge, per mòduls o per peces que s’acoblen, permetent així, que alguns d’ells se’ls pugui muntar el mateix comprador.