Política de privacitat

 

Qui és el responsable del tractament de les teves dades?

La seva denominació social és: Bagurmobel SA

El seu nom comercial és: Majik Mobles

El seu CIF és: A08464646

El seu domicili social està a: C/ Sant Jordi 29, 08172 Sant Cugat del Vallès, Barcelona, Espanya. 

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a Majik estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a què van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. Així mateix, en els supòsits legalment establerts, tindrà dret a la portabilitat de les seves dades personals.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, SMC Barcelona deixarà de tractar les dades, llevat per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podràs exercitar materialment els teus drets de la següent forma: enviant un correu electrònic a majik@majik.es  o una carta a C/ Sant Jordi 29, 08172 Sant Cugat del Vallès, Barcelona, Espanya, mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de còpia del teu DNI o document equivalent que acrediti la teva identitat. En cas d’exercitar els drets mitjançant un representant, caldrà aportar també un escrit d’autorització al representant, i copia del seu DNI o document equivalent que acrediti la seva identitat.

Si has donat el teu consentiment per a alguna finalitat concreta, tens dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta fi.

En cas de que sentis vulnerats els teus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagis obtingut satisfacció en l’exercici dels teus drets, pots presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

A continuació li indiquem els detalls referits als diferents tractaments de dades personals que realitzem a Majik.

Tractament de les dades personals de potencials cients i contactes via web

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A Majik tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat d’atendre les seves sol·licituds de serveis, respondre les seves demandes d’informació, així com per enviar comunicacions comercials i els nostres butlletins.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

T’indiquem la base legal per al tractament de les teves dades:

  • Execució d’un contracte: Prestació dels serveis sol·licitats.
  • Consentiment de l’interessat: Atendre la teva sol·licitud, respondre les teves demandes d’informació, i enviar-te comunicacions comercials, així com els nostres butlletins.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No es cediran dades a tercers, llevat obligació legal.

Transferències de dades a tercers països.

Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

  • Google, amb la finalitat de gestionar events, formularis, i bases de dades. La garantia per aquesta transferència s’ha establert a través de la política de privacitat de Google, que pots consultar a: https://policies.google.com/privacy?hl=es.

Correu electrònic.

La nostra política respecte al correu electrònic es centra a remetre únicament comunicacions que tú hagis sol·licitat rebre.

Si prefereixes no rebre missatges per correu electrònic t’oferirem a través dels mateixos la possibilitat d’exercir el teu dret de cancel·lació i renúncia a la recepció d’aquests missatges, de conformitat amb el que disposa el títol III, article 22 de la Llei 34 / 2002, de Serveis per a la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.