L’estil del mobiliari no és el més important. Depèn més dels gustos dels pares normalment. L’important és que compleixi tres funcions. Un descans correcte, un estudi en condicions i emmagatzemament suficient per a guardar la roba, les joguines, material esportiu i més. La distribució del mobiliari sempre ha de fer-se de manera que permeti un espai suficient per a moure’s.