Avís Legal

 

1. OBJECTE I ACEPTACIÓ

El present avís legal regula l’ús i utilització del lloc web majik.es (en endavant, LA WEB), del que és titular Bagurmobel.

La navegació pel lloc web de Bagurmobel t’atribueix la condició d’usuari del mateix i comporta la teva acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions publicades en aquest avís legal, advertint que aquestes condicions podran ser modificades sense notificació prèvia per part de Bagurmobel, en aquest cas es procedirà a la seva publicació i avís amb la màxima antelació possible.

Per això és recomanable llegir atentament el seu contingut en cas de desitjar accedir i fer ús de la informació i dels serveis oferts des d’aquest lloc web.

L’usuari a més, s’obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, i el present Avís Legal, i respondrà enfront a Bagurmobel o enfront a tercers, de qualsevols danys i perjudicis que poguessin causar-se com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

Qualsevol utilització diferent a l’autoritzada està expressament prohibida, podent Bagurmobel denegar o retirar l’accés i el seu ús en qualsevol moment.

2.TITULAR DE LA PÀGINA WEB

D’acord amb el que preveu l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s’ofereix a l’usuari d’aquesta pàgina web i als òrgans competents, la informació del titular de la mateixa::

 • La seva denominació social és: Bagurmobel SA
 • El seu nom comercial és: Majik Mobles
 • El seu CIF és: A08464646
 • El seu domicili social està a: C/ Sant Jordi 29, 08172 Sant Cugat del Vallès, Barcelona, Espanya

 Per a comunicar-te amb nosaltres, posem a la teva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:

 • Adreça postal: C/ Sant Jordi 29, 08172 Sant Cugat del Vallès, Barcelona, Espanya
 • Correu electrònic: majik@majik.es

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i Bagurmobel es consideraran eficaces, a tots els efectes, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.

3. CONDICIONS D’ACCÉS I UTILIZACIÓ

El lloc web i els seus serveis són d’accés lliure i gratuït. No obstant, Bagurmobel pot condicionar la utilització d’alguns dels serveis oferts a la seva web al previ emplenament del corresponent formulari.

L’usuari garanteix l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a Bagurmobel i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

L’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis de Bagurmobel i a no emprar-los per a, entre altres:

 1. Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l’ordre públic.
 2. Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de Bagurmobel o de terceres persones; així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals Bagurmobel presta els seus serveis.
 3. Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics de Bagurmobel o de tercers i, en el seu cas, extreure informació.
 4. Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de Bagurmobel o de tercers.
 5. Suplantar la identitat de qualsevol altre usuari.
 6. Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició de, o qualsevol altra forma de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
 7. Recollir dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb finalitats de venda o unes altres de naturalesa comercial sense que intervingui la seva prèvia sol·licitud o consentiment.

Tots els continguts del lloc web, com textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany a Bagurmobel, sense que puguin entendre’s cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús de la web.

En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, si s’escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d’explotació.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat de Bagurmobel, sense que pugui entendre’s que l’ús o accés al mateix atribueixi a l’usuari dret algun sobre els mateixos.

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació queden prohibits.

L’establiment d’un hipervincle no implica en cap cas l’existència de relacions entre Bagurmobel i el propietari del lloc web en la qual s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part de Bagurmobel dels seus continguts o serveis.

Bagurmobel no es responsabilitza de l’ús que cada usuari li doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi sobre la base dels mateixos.

 

 4. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT

El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l’accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.

Bagurmobel exclou, fins a on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

 1. a) La impossibilitat d’accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició, als quals s’hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s’ofereixen.
 2. b) La presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.
 3. c) L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present avís legal com a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, i a manera exemplificativa, Bagurmobel no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

Així mateix, Bagurmobel declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d’aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre web màster (administrador del lloc web). La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament la d’informar a l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. Bagurmobel no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita als mateixos, per la qual cosa tampoc serà responsable del resultat obtingut. Bagurmobel no es responsabilitza de l’establiment d’hipervincles per part de tercers.

5. PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT

En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i / o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà d’enviar una notificació a Bagurmobel, identificant-se degudament i especificar les suposades infraccions.

6. Legislació aplicable i tribunals competents

Totes aquelles qüestions relacionades amb aquesta pàgina web o qualsevol dels seus continguts, es regiran i seran interpretades conforme al present avís legal i la legislació catalana i espanyola. Les parts es sotmetran a la jurisdicció dels Tribunals o Jutjats de Barcelona per a la resolució de qualsevol tipus de discrepància, controvèrsia o litigi que es pogués suscitar entre l’usuari i el Titular per l’ús de la pàgina web, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pugui correspondre legalment.