Són un espai comunament desaprofitat amb detalls decoratius i que amb una mica d’imaginació poden salvar el canvi de roba de temporada d’una família. Podem adaptar la inclinació del seu sostre modular per penjar roba, calaixeres modulars amb rodes o amb vies que el desplacen fora del mateix i també és un auxiliar amb contenidors per a vaixella, vidrieria i coberteries si és al saló.